Salon Dejvice - Hotel international: +420 603 943 615
info@goldhandthaimassage.cz
Salon Vodičkova - Dům U Nováků: +420 603 847 739
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zahraniční fyzická osoba Khamla Saysavath, IČO 06327532, která je provozovatelem masážního salonu Gold Hand Thai Massage, prohlašuje, že veškeré informace o zákaznících jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000Sb.o ochraně osobních údajů.
 
Účelem zpracování osobních údajů je provedení objednané služby a plnění zákonných povinností z ní plynoucích. Informace slouží výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služby a nejsou poskytovány třetím osobám.
 
Informace o zákaznicích obsahují: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a e-mail.
 
Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího písemně na adresu firmy: Bronzová 2011/3, Praha 13, 155 00 .
 
Uděluji tímto souhlas subjektu Khamla Saysavath, IČO 06327532, aby ve smyslu nařízení EU 2016/679,o ochraně osobních údajů, zpracovávala mé osobní údaje.